Preus

Per a fer el seguiment de webs, entreu el nombre total d'URLs que voleu controlar.
Per a fer el seguiment de servidors, sumeu el nombre total de ports de cada servidor que voleu controlar.
Cada SMS costa บาท 8.00.