Bắt đầu chào bán dịch vụ Giám sát Website trong 60 phút!

Bất kỳ ai sở hữu website hoặc server muốn được giám sát. Hãy khám phá thị trường tiềm năng đầy lợi nhuận! Hợp tác bằng chương trình reseller để cung cấp dịch vụ giám sát website cho các chủ sở hữu website/server, lập trình viên, quản trị hệ thống mạng, nhà thiết kế web, chủ doanh nghiệp...

Thương hiệu riêng

 • Dùng domain hoặc subdomain riêng của bạn
 • Dùng logo riêng của bạn bất kỳ chỗ nào trong website và email

Điều chỉnh Website

 • tenmiencuaban.com
 • tenmiencuaban.com
 • Sử dụng chức năng ready để tạo đầy đủ nội dung website hoặc chỉ thể hiện một trang đăng nhập đơn giản
 • Có thể thay đổi website them và chỉnh sửa dễ dàng (CSS, fonts, colors...)

Demo

Hóa đơn tự động

 • Tích hợp đầy đủ với PayPal và 2checkout
 • Các khách hàng sẽ thanh toán qua website và được sử dụng ngay lập tức mà không cần liên hệ với bạn
 • Ngoại tệ thanh toán từ khách hàng tùy thuộc vào lựa chọn của bạn (USD, CAD, GBP, AUD, EUR...)
 • Bạn cũng có thể tự lập trình hệ thống hóa đơn để tích hợp

Chức năng khác

 • Demo, thử nghiệm miễn phí & rất nhiều tài khoản Free dành cho khách hàng của bạn
 • API đã có thể sử dụng để điều chỉnh hóa đơn
 • Với hệ thống reseller đa tầng - bạn có các khách hàng reseller của riêng bạn, và các reseller này cũng có thể có các khách hàng reseller của riêng họ.

Bảng giá

Item Giá bán dành cho bạn Giá bán của bạn cho khách hàng
1-phút khoảng thời gian giám sát บาท 420.00 Bạn tự quyết định
2-phút khoảng thời gian giám sát บาท 240.00 Bạn tự quyết định
3-phút khoảng thời gian giám sát บาท 170.00 Bạn tự quyết định
5-phút khoảng thời gian giám sát บาท 110.00 Bạn tự quyết định
10-phút khoảng thời gian giám sát บาท 85.00 Bạn tự quyết định
15-phút khoảng thời gian giám sát บาท 70.00 Bạn tự quyết định
SMS (mỗi dư số)* บาท 8.00 Bạn tự quyết định
Phí đăng ký reseller* บาท 1000.00 Bạn tự quyết định
 • * Chiết khấu KHÔNG áp dụng cho số dư SMS và lệ phí đăng ký reseller.

Chi phí là bao nhiêu?

 • Chỉ trả phí kích hoạt một lần (duy nhất บาท 1000.00). Sẽ không tính phí duy trì tài khoản reseller.
 • Thanh toán theo cách của bạn - bạn chỉ trả phí dịch vụ khi khách hàng trả phí cho bạn.

Cách tham gia?